Month: May 2013

In de media

In de Dichtbij van 29 mei gelezen: een stukje over het parkje aan de Adriaan van der Steurplaats. Toevallig was dit een van de vergaderpunten van de bijeenkomst van afgelopen dinsdag. We hebben vernomen dat er vanuit het jongerenwerk al

Succesvolle informatieavond

Samenhorigheid, als buurtbewoners elkaar beter leren kennen en samen initiatieven nemen, was de aanleiding voor een informatieavond die door een initiatiefgroep van bewoners rondom het Joris Minneepad, bij de Jacob van Akenstraat was georganiseerd. De buurtavond werd een succes door

Tagged with:

Aankondiging Bazelbuurt bewonersbijeenkomst

28 mei 2013 is er weer een Bazelbuurt bewoners-bijeenkomst, om 19:30, in de Burcht, van Moorselplaats1 te Rotterdam. Jullie komen toch ook?

Tagged with:
Top