24 november a.s.: inloop over definitief plan Van Epenveld

Op 24 november wordt er weer een inloopbijeenkomst georganiseerd over de herinrichting van het Van Epenveld. Tussen 17 en 19 uur kunnen bewoners de laatste opmerkingen maken over de herinrichtingsplannen. De tekeningen zijn dan voor iedereen te zien en er zijn mensen van deelgemeente en Bazelbuurt aanwezig om toelichting te geven en uw laatste suggesties te horen. De uitnodiging hiervoor wordt een dezer dagen bij een grote groep bewoners aan huis bezorgd. Als u deze niet heeft ontvangen, dan kunt u deze uitnodiging hier lezen.

De vorige inloopbijeenkomst was een groot succes waar veel bewoners op af zijn gekomen. De reacties op de komende veranderingen waren over het algemeen zeer positief.

Tagged with: