AED cursus voor Bazelbuurtleden.

Op de laatste algemene ledenvergadering hebben we aangeboden een AED cursus te organiseren. We hebben dr. van Dijk, arts in de Burcht, bereid gevonden om deze cursus te geven. Hij gaf aan deze cursus op dinsdag 21 mei van 9:00-11:00 uur te willen geven in een ruimte van “De Burcht”.

We kijken even wie er kan en of dit doorgang kan vinden bij voldoende animo. De kosten van deze cursus, voor leden van de bewonersvereniging, worden door de vereniging betaald.

Er is plaats voor 10 deelnemers.

Laat zo spoedig mogelijk weten of je je kan komen (vóór 11 mei) via de mail info@bazelbuurt.nl

Mocht het op dit tijdstip niet lukken dan kijken we nog naar een andere mogelijkheid. Als je al eens een cursus gevolgd hebt lijkt het me goed om deze kans aan een onervaren buurtbewoner te laten.

Hartelijke groet,

Annelies Breukhoven.
Namens het bestuur van de Bewonersvereniging de Bazelbuurt

Proef: kleine verbouwing zonder vergunning?

Vanmorgen was op de radio dat de regels voor kleine verbouwingen aangepast worden. Dit blijkt een proef te zijn voor twee jaar. Prins Alexander wordt genoemd, alleen blijkt dat niet voor het Lage Land te zijn. Hier moet nog wel een vergunning aangevraagd worden.

https://www.rijnmond.nl/nieuws/180681/Kleine-verbouwing-mag-zonder-vergunning-in-Prins-Alexander-en-Hoogvliet

Verkeersveiligheid

Extra veiligheid voor de overstekende kinderen bij het van Epenveld. Bij beide ingangen langs de van Epenstraat is er hard aan gewerkt.

Tagged with:

Nog 5 dagen

Wel al een leuk plan bedacht om iets voor de Bazelbuurt te bedenken, maar nog niet op paper gezet? Of alleen nog een paar Bazelbuurtburen mee laten tekenen. Er zijn nog vijf dagen tot 31 maart.
Er zijn voldoende dingen te verzinnen. Wat denken jullie van: een koor op het van Epenveld, die ons een gezellige middag bezorgt. Een groep enthousiaste trainers die een bootcamp organiseren voor de sportievelingen onder de Bazelbuurters. Een pluktuin…
We kijken uit naar jullie inzendingen!

Tagged with:

Bazelbuurt project

Zijn jullie al druk bezig met plannen maken voor iets leuks in de Bazelbuurt?
Voor de mensen die de eerdere berichtgeving gemist hebben, nog even de uitleg:

Verzin iets waardoor het in de Bazelbuurt nog leuker en mooier wordt. Vanuit de Bewonersvereniging is er budget om een project ten bate van de Bazelbuurt te bekostigen. Om jullie op weg te helpen een paar ideeën: een pluktuin, buurtfeest, sportevenement of een kunstwerk. Er is maximaal € 1000,- te besteden.

Hoe gaat het “Bazelbuurtproject”in zijn werk?
• Stuur je idee in met daarin hoeveel je denkt dat het gaat kosten en wat je er voor nodig hebt.
• Zorg ervoor dat dit plan door 4 Bazelbuurtburen mee ondertekend wordt.
• De indiener van het plan is in ieder geval lid van de Bewonersvereniging de Bazelbuurt.
• De uiterste inzenddatum is 31 maart 2019.
• Inzenden van het idee kan via Info@Bazelbuurt.nl of in de brievenbus bij Annelies Breukhoven, Koldweypad 2.
• Het idee met de meeste stemmen wordt door de plannenmakers uitgevoerd.

Hoe weet ik welk plan uitgevoerd gaat worden?
• Wanneer er meer dan drie plannen ingediend worden, zal een afvaardiging van het bestuur van de Bewonersvereniging een voorselectie maken. Deze mensen hebben uiteraard géén idee ingezonden.
• De drie leukste, meest haalbare plannen zullen via de website en Facebook pagina bekend gemaakt worden.
• Hierop kan door leden van de Bewonersvereniging de Bazelbuurt gestemd worden. Per huishouden 1 stem.

Hoe gaat de uitvoer in zijn werk?
• Het democratisch gekozen idee zal verder uitgewerkt en uitgevoerd worden, in samenspraak met (een afvaardiging van) het bestuur en de initiatiefnemer(s)
• Voor alle kosten die gemaakt worden, moeten er nota’s ingeleverd worden.
• Via de website en Facebook houden we jullie op de hoogte van het uit te voeren plan.

Tagged with:
Top