Storm over de Bazelbuurt

Wat een storm weer vandaag. Jammer genoeg heeft de wind het een en ander in de wijk en de buurt gesloopt.

Ook de papierbakken zijn hier en daar door de storm open en leeg gewaaid. Gelukkig zijn er al mensen bezig geweest om de rommel daarvan op te ruimen.

Fijne kerstdagen en een goed 2018

Voor alle Bazelbuurters en bezoekers van deze website en de Facebookpagina: dank voor jullie bezoekjes, likes en reacties. Voor volgend jaar kijken we uit naar nog meer samenwerking en enthousiaste acties en reacties.

Tagged with:

Sneeuwpoppen

Wat een leuke sneeuwpoppen zijn er in de Bazelbuurt gemaakt de afgelopen dagen.

Dank jullie wel voor jullie foto’s!

Tagged with:

Bazelaar, brood en hondenpoep

In de besloten facebookgroep voor de Bazelbuurters,  De Bazelaar is er ruimte om allerhande zaken te delen. Zo worden er regelmatig spullen voor niets of weinig aangeboden. Er worden winkel actie plaatjes gevraagd en geruild. Ook de minder leuke dingen komen aan bod. Zo is er weer brood op het grasveld van de Springerstraat gedumpt. En net zo vies: met uitlaten van honden wordt de poep niet opgeruimd, op plaatsen waar dat wel moet. De gemeente heeft daar duidelijke regels voor.
Voor het hele stuk verwijzen we jullie naar de website van de gemeente: Gemeente Rotterdam – honden
 
 
Opruimplicht
De opruimplicht voor hondenpoep betekent dat u de hondenpoep onmiddellijk moet opruimen als u de hond uitlaat. Houdt u zich niet aan de opruimplicht, dan krijgt u een boete van €140,-. Als u de hondenpoep vervolgens nog niet opruimt, laat de gemeente de poepzuiger komen en worden de opruimkosten van €115,- verhaald op degene die de hond uitliet.
 
Er zijn twee uitzonderingen:
De opruimplicht geldt niet voor eigenaren van geleidehonden en sociale hulphonden
In veel uitlaat- en losloopzones hoeft u de poep niet op te ruimen. Let op de borden die zones markeren of dat wel of niet is verplicht
 
Uitlaat- en losloopzones
De gebiedscommissies wijzen de uitlaat- en losloopzones aan, herkenbaar aan speciale borden. De gemeente vernieuwt langzamerhand de borden, maar zowel de oude als de nieuwe borden zijn altijd van kracht.
Bekijkt u plattegronden van de uitlaat- en losloopzones in Rotterdam, per gebied. De kaartjes kunt u downloaden. Er kunnen wijzigingen in de hondenuitlaatplaatsen zijn aangebracht die nog niet op de kaartjes zijn verwerkt.
U kunt ook een folder met daarin de uitlaatplaatsen en -zones bij uw gebiedscommissie opvragen. Daar kunt u ook terecht voor vragen over de zones.
Klachten over de ligging van een uitlaatzone of het niet schoon zijn, slecht onderhouden of te weinig afvalbakken kunt u indienen via het reactieformulier.
 
Aanlijnplicht
In Rotterdam geldt een aanlijnplicht voor honden. Overal in de stad moeten honden aangelijnd zijn, behalve in losloopzones. Deze gebieden zijn met borden aangegeven. Voor het niet aanlijnen van honden geldt een boete van €90,- voor de eigenaar of houder van de hond. Als honden aanwezig zijn in een gebied waar dat verboden is, zoals een speelplaats of een zandbak, wordt een boete van €140,- opgelegd. Net als bij de opruimplicht controleren politie en stadswachten van de gemeente Rotterdam of degene die de hond uitlaat zich houdt aan de aanlijnplicht.
 
Tagged with: , ,

Inbraken

In de ANWB kampioen van deze maand staat een stukje over het inbraakseizoen dat weer begonnen is. Je kan zelf een aantal dingen doen om je huis veiliger te maken. De ANWB heeft er een leuke test voor. https://www.anwb.nl/vrije-tijd/inbraakquiz
Ook is het prettig om buiten je ogen open te houden voor verdachte situaties. Geef dit altijd door via 112. En daarna via de Bazelbuurt WhatsApp.
Ben je nog niet aangesloten bij de Bazelbuurt WhatsApp? Mail naar info@bazelbuurt.nl voor meer informatie.

Tagged with:
Top