Statuten

Bekijk hier het huishoudelijk regelement: huishoudelijk_regelement_Bazelbuurt_20110523

Bekijk hier de akte van oprichting: akte_van_oprichting_vereniging_Bazelbuurt_20100605