Privacyreglement

1 oktober 2018

Bewonersvereniging De Bazelbuurt verwerkt persoonsgegevens.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

De Bazelbuurt kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u lid bent van De Bazelbuurt, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier aan De Bazelbuurt verstrekt. De Bazelbuurt kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Naam en voorletters
  • Straatnaam en huisnummer
  • Postcode en plaats
  • Telefoonnummer
  • Emailadres

Tevens is uw rekeningnummer bij ons bekend door uw overschrijving van de contributie

WAAROM DE BAZELBUURT GEGEVENS NODIG HEEFT EN BEWAARD

De Bazelbuurt verwerkt uw persoonsgegevens voor het correct uitvoeren van de ledenadministratie en het innen van de contributie en het versturen van mailings.

WIE HEBBEN TOEGANG TOT GEGEVENS
De bestuursleden van De Bazelbuurt hebben toegang tot de gegevens van leden van De Bazelbuurt, zij kunnen de gegevens wijzigen en zijn verantwoordelijk voor de bescherming van de gegevens. Tevens heeft de beheerder van de ledenadministratie (dit is een buurtbewoner) in opdracht van het bestuur toegang tot de gegevens. Andere leden hebben geen toegang tot uw gegevens.

HOE LANG WORDEN DE GEGEVENS BEWAARD
De gegevens van leden van De Bazelbuurt worden na opzegging van het lidmaatschap van De Bazelbuurt bewaard tot het einde van het lopend contributiejaar.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@bazelbuurt.nl. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. De Bazelbuurt zal zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

DELEN MET ANDEREN

De Bazelbuurt deelt uw persoonsgegevens niet met derden zonder uw toestemming. Als uw persoonsgegevens worden gedeeld met derden dan zal een verwerkersovereenkomst worden afgesloten, waarin wordt afgesproken dat de persoonsgegevens na gebruik zullen worden vernietigd.

BEVEILIGEN

De Bazelbuurt neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van De Bazelbuurt maakt gebruik van een betrouwbaar SSL certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door De Bazelbuurt verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met De Bazelbuurt op via info@bazelbuurt.nl.