Vereniging

Oprichting
Na uitgebreide raadpleging van de bewoners is uiteindelijk op 15 juni 2010 officieel ‘Bewonersvereniging De Bazelbuurt’ opgericht. Er is een concept huishoudelijk reglement opgesteld en huishoudens in De Bazelbuurt kunnen daadwerkelijk lid worden. Het bestuur bestaat momenteel uit:

  • Donald van den Akker – voorzitter
  • Gillis Verbree – penningmeester en secretaris
  • Wilma Verbree – ledenadministratie

De Vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 50224573.
De statuten van Bewonersvereniging De Bazelbuurt vindt u hier.
De conceptversie van het huishoudelijk reglement vindt u hier.

Uitgangspunt
De Bazelbuurt heeft als doel om de leefbaarheid en de duurzaamheid van dit gebied te verbeteren. De Bazelbuurt gaat er van uit dat verbetering mogelijk is als je zaken gezamenlijk aanpakt. Daarom wil de Bazelbuurt haar bewoners, hun directe leefomgeving en de problemen waar ze tegen aankomen verbinden. Waar mogelijk kan De Bazelbuurt dan ook opkomen voor de belangen van de buurt naar derden toe (gemeente, politie etc).

De voordelen
Wie wil er nu niet wonen in een prettige leefomgeving? Van de eerste resultaten zullen de bewoners dus ook al direct moeten profiteren. Maar ook op termijn kan het voordelen bieden. Bijvoorbeeld als je je huis wil verkopen. Dan is het een pre als er actief aan de directe woonomgeving wordt gewerkt door de buurt. Wellicht dat het ook de waarde van de woning kan verhogen. Wanneer er ook collectief zal worden ingekocht (onderhoud woningen, elektra, cv-ketels, etc) kan er ook een grotere korting worden bedongen. Daarnaast is er met De Bazelbuurt een direct aanspreekpunt voor gemeente, politie en andere instanties.

Voor wie is De Bazelbuurt?
De Bazelbuurt is er voor zowel particuliere woningeigenaren als voor huurders die woonachtig zijn in de eengezinswoningen in De Bazelbuurt. Dat betreft de woningen in de Bazelstraat (t/m 66), Brandespad, Crouwelpad, Van Epenstraat, Gerretsenpad, Gratamastraat (2 t/m 36 even), vd Kloot Meyburgstraat, Koldeweypad, Mertensstraat, JJP Oudsingel (2 t/m 66 even), Cornelis Outshoornstraat, Springerstraat, Stuivingastraat, Jan Stuytstraat en de Wormserstraat.

Lid worden
Bewoners kunnen als huishouden lid worden van De Bazelbuurt. De drempel willen we erg laag houden, ook financieel. Op de eerste ledenvergadering (op 25 oktober 2010) is de contributie vastgesteld op €10,- per huishouden voor de periode t/m 2011. In 2015 is door de vergadering besloten de contributie op €10,- per jaar te houden. Lid worden kan door het inschrijfformulier geheel in te vullen en op te sturen (of zelf even brengen!) naar de Van der Kloot Meyburgstraat 12. Het lidmaatschap kan worden voldaan door dit te storten op onze bankrekening met nummer NL.63 trio 019.83.17.441 t.n.v. Bewonersvereniging De Bazelbuurt, onder vermelding van uw adres.

Betaalrekening
Het bestuur heeft voor het beheren van de financiën een betaalrekening geopend bij de Triodosbank in Zeist. Dit is een degelijke bank die duurzaamheid hoog in het vaandel heeft zitten. Zie hiervoor www.eerlijkebankwijzer.nl. Het rekeningnummer van Bewonersvereniging De Bazelbuurt is NL36 TRIO 0198.3174.41