Inbraken in de Bazelbuurt

De afgelopen week is er meerdere malen ingebroken in woningen in De Bazelbuurt. De inbraken vonden allen tussen 13.00 en 17.00 uur plaats. Let u dus op dat u uw woning goed afsluit, ook als u ‘even’ naar boven bent. Wees ook alert op verdachte situaties. Meld dit direct via alarmnummer 112 en het Bazelbuurt Alarm Systeem.

Uiteraard geldt dit niet alleen voor de genoemde tijdstippen maar voor elk moment van de dag en nacht! En zeker in de vakantieperiode is extra aandacht voor inbraakpreventie noodzakelijk.

Tot slot: niet iedereen krijgt dit bericht. Informeer dus ook uw buren hierover!

Tagged with: