Informatiebijeenkomst 2 september 2021

Beste leden van De Bazelbuurt,
 
Zoals eerder bericht organiseren we op donderdagavond 2 september om 19.30 uur een informatiebijeenkomst.
In tegenstelling tot eerdere berichten is de locatie veranderd in de Ichtuskerk aan de Jaap van der Hoekplaats 1 te Rotterdam.
In verband met Coronaregels graag tevoren aanmelden via het mailadres: hoofdweg@bazelbuurt.nl.
 
Deze informatiebijeenkomst wordt direct gevolgd door een formele Algemene Ledenvergadering van Bewonersvereniging De Bazelbuurt. Deze is nodig omdat in onze statuten in artikel 9 lid 3 (zie bijlage) is bepaald dat de instemming van de Algemene Ledenvergadering is vereist om rechtshandelingen aan te gaan.
 
De ledenvergadering start om 21.00 uur.
De agenda van de ledenvergadering is als volgt:
1. Opening door de voorzitter
2. Voorstel: De Algemene Ledenvergadering van bewonersvereniging De Bazelbuurt, bijeen op 2 september 2021, geeft het bestuur goedkeuring om rechtshandelingen te verrichten omtrent de voorgenomen bouwplannen aan de Hoofdweg 256-260 te Rotterdam.
3. Stemming over het voorstel.
4. Wat verder ter tafel komt
5. Sluiting door de voorzitter.
Mochten er tevoren nog vragen, suggesties of onduidelijkheden zijn die niet kunnen wachten tot 2 september dan vernemen we die uiteraard graag.
Hopelijk zien we jullie op 2 september in de Ichtuskerk!
Met vriendelijke groet,
Donald van den Akker
Voorzitter Bewonersvereniging De Bazelbuurt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*