Van Epenveld op de schop!

Op maandagavond 10 september bleek tijdens de commissievergadering Buitenruimte van de deelgemeente dat er brede steun is voor de aanpak van het Van Epenveld. Ook was er veel lof voor de inzet van de bewoners om dit plan gezamenlijk te ontwikkelen.
Belangrijk aandachtspunt voor de komende periode is het samenstellen van een beheergroep: mensen die kunnen signaleren maar ook de handen uit de mouwen kunnen steken om het Van Epenveld zo lang mogelijk als ‘nieuw’ te houden. Interesse? Mail dan naar info@bazelbuurt.nl.

Om financieel technische redenen hoeft het plan niet meer door de Deelraad vastgesteld te worden. Hierdoor is de opdrachtbrief aan Gemeentewerken om voor de uitvoering zorg te gaan dragen al verzonden! Naar verwachting zullen de werkzaamheden dan eind oktober kunnen beginnen!

Van-Epenveld-bord

Tagged with: