AED cursus voor Bazelbuurters

Update:

De AED training gaat NIET door ivm het weinige aantal deelnemers, heel jammer!
We hebben het nu 2 x aangeboden maar het animo is helaas niet zo groot. Waarschijnlijk zijn er in onze buurt al veel mensen die de cursus al eens gevolgd hebben of er werkgerelateerd mee te maken hebben. Mocht er toch interesse zijn in zo’n training kijk dan ook eens op de site van de hartstichting, er zijn vaak acties waarop je je kunt inschrijven.

Update:

Dr v. Dijk heeft helaas een andere afspraak dus het wordt DINSDAG 17 SEPTEMBER!!!!

Op de laatste algemene ledenvergadering hebben we aangeboden een AED cursus te organiseren. In mei hebben we een cursus overdag aangeboden maar daar waren te weinig deelnemers voor. Nu hebben we een avondcursus georganiseerd. We hebben dr. van Dijk, arts in de Burcht, bereid gevonden om deze cursus te geven.
Hij gaf aan deze cursus op (MAANDAG 16 SEPTEMBER) van 20:00 – 22:00 uur te willen geven in een ruimte van “De Burcht”.
We kijken even wie er kan en of dit doorgang kan vinden bij voldoende animo. De kosten van deze cursus, voor leden van de bewonersvereniging, worden door de vereniging betaald.
Er is plaats voor 10 deelnemers.
Laat zo spoedig mogelijk weten of je je kan komen (vóór 9 sept) via een pb of via de mail info@bazelbuurt.nl
Mocht het op dit tijdstip niet lukken dan kijken we nog naar een andere mogelijkheid. Als je al eens een cursus gevolgd hebt lijkt het me goed om deze kans aan een onervaren buurtbewoner te laten.

Hartelijke groet,
Annelies Breukhoven.
Namens het bestuur van de Bewonersvereniging de Bazelbuurt

Tagged with:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*