AED cursus voor Bazelbuurtleden.

Op de laatste algemene ledenvergadering hebben we aangeboden een AED cursus te organiseren. We hebben dr. van Dijk, arts in de Burcht, bereid gevonden om deze cursus te geven. Hij gaf aan deze cursus op dinsdag 21 mei van 9:00-11:00 uur te willen geven in een ruimte van “De Burcht”.

We kijken even wie er kan en of dit doorgang kan vinden bij voldoende animo. De kosten van deze cursus, voor leden van de bewonersvereniging, worden door de vereniging betaald.

Er is plaats voor 10 deelnemers.

Laat zo spoedig mogelijk weten of je je kan komen (vóór 11 mei) via de mail info@bazelbuurt.nl

Mocht het op dit tijdstip niet lukken dan kijken we nog naar een andere mogelijkheid. Als je al eens een cursus gevolgd hebt lijkt het me goed om deze kans aan een onervaren buurtbewoner te laten.

Hartelijke groet,

Annelies Breukhoven.
Namens het bestuur van de Bewonersvereniging de Bazelbuurt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*