ALV / bewonersbijeenkomst 2 november 2015

Beste buren,

Wellicht heeft u al gezien op de borden, Facebook en/of onze website dat we op maandag 2 november aanstaande weer een bewonersbijeenkomst (tevens ledenvergadering) organiseren. Om 19.30 uur starten we weer in De Burcht, Van Moorselplaats 1. De agenda bevat enkele formele zaken maar is daarnaast hopelijk ook weer informatief.
Agenda:
1. Opening
2. Verenigingszaken:
a. notulen (zie bijlage)
b. financien, contributie, kascommissie
-> het bestuur stelt voor de contributie ongewijzigd te handhaven op €10/jaar per huishouden
c. update over activiteiten
3. Intermezzo: beplanting in de Cornelis Outshoornstraat
4. Presentatie LeeftSamen (leeftsamen.nl)
5. Hoofdthema: Brandveiligheid
-> presentatie door de brandweer
6. sluiting: uiterlijk 21.30 uur
WINTERTIJD
Afgelopen weekend is de wintertijd weer ingegaan. Teken dat de dagen korter worden en het eerder donkerder wordt. Helaas betekent dit ook dat sommige mensen meer kans zien om in te breken. Let dus goed op het afsluiten van uw eigendommen! En mocht u bijvoorbeeld vreemde mensen op plekken zien rondlopen waar ze niet mogen zijn, bijvoorbeeld de achtertuin, BEL DAN DIRECT 112.
EMAIL

De afgelopen periode kampen we met problemen rond het email-account van De Bazelbuurt. Mocht het contact per mail niet lukken, schroom dan niet om even aan te bellen of een briefje in de brievenbus te doen. Hopelijk zijn de problemen snel verholpen.
Namens het bestuur hopen we u te mogen begroeten op 2 november.
Vriendelijke groet,
namens het bestuur,
Donald van den Akker
Voorzitter Bewonersvereniging De Bazelbuurt
Tagged with: ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*