Bazelbuurt bericht

Beste buren,

Graag jullie aandacht voor het volgende:

1. Bewonersavond – Ledenvergadering
Op 20 mei organiseren we weer een bewonersavond annex Algemene Leden Vergadering. De bijeenkomst wordt gehouden in De Burcht van 19.30 tot 21.30 uur. U bent van harte welkom en uw buren ook. Nadere info over de invulling van deze avond volgt.

2. Gemeente, Stedin en de Bazelbuurt
De rioleringswerkzaamheden in onze buurt vorderen gestaag maar als bewonersvereniging zijn we, vooral door de signalen die we van jullie krijgen, nog niet heel erg tevreden. Omdat ook de communicatie met de gemeente niet goed was hebben we onze onvrede geuit bij de algemeen directeur stadsontwikkeling. Hierop volgde binnen enkele dagen een constructief gesprek waarin heldere afspraken zijn gemaakt over de communicatie tijdens dit project maar ook daarna. Ook over enkele concrete zaken is gesproken. daarover elders in deze mailing meer. Onze onvrede is echter niet beperkt tot de gemeente. Ook Stedin maakt er een janboel van. Om er een paar te noemen: vers betegelde trottoirs die weer worden opgebroken, bewoners die soms 4x thuis moeten blijven voor de Stedin medewerkers en slechte afwerking in de meterkast. Hierop is Stedin woensdag aangesproken en het wachten is nog op een reactie.

3. Huisaansluiting zelf doen? Verdichten!
Als bewonersvereniging hebben we een goed lopende collectiviteitsactie voor de huisaansluiting van het riool. Natuurlijk zijn er ook mensen die het liever zelf doen. Dat kan uiteraard. Maar houd dan wel rekening met de manier van verdichten wanneer de aansluiting vervangen is. De grond dient in dezelfde volgorde in laagjes van ca. 30 cm teruggebracht te worden. Iedere 30 cm moet u de grond dan weer stevig verdichten. Gebruik daarvoor een ‘trilstamper’ die u voor bv €40/dag kunt huren bij Boels. Wanneer de verdichting niet goed plaats vindt kunnen later verzakkingen plaatsvinden waarvoor de gemeente u aansprakelijk kan stellen. Zeker als er geen toestemming tot ingraving is verleend…

4. Huisaansluiting niet nodig? Laat het weten!
Doet u mee met onze collectiviteitsactie voor de huisaansluiting van de riolering maar blijkt in de praktijk dat u daar geen gebruik van hoeft te maken, laat het ons dan weten. Stuur een bericht aan info@bazelbuurt.nl.

5. Help mee aan de snelle voortgang
Dat Stedin soms wel tot 4x een afspraak met u moet maken is natuurlijk belachelijk. Daar hopen we iets in te kunnen veranderen. Maar werkt u wel mee aan het maken van een spoedige afspraak want dat kan de werkzaamheden (bestrating) ernstig vertragen. Let daar ook op als uw buren met vakantie zijn. We willen de rioleringswerkzaamheden zo snel mogelijk weer de buurt uit hebben…!

6. Eigen planten onder de bomen!
In de Cornelis Outshoornstraat hebben enkele bewoners aan de gemeente gevraagd om zelf planten onder de bomen te mogen plaatsen en deze ook zelf te beheren. Dat kan! Niet alles is mogelijk (de Bazelstraat bijvoorbeeld) en aan het zelf beheren zijn natuurlijk wel voorwaarden verbonden. Heeft u met enkele buren interesse om ook zelf planten onder de bomen te beheren, stuur dan een mail aan info@bazelbuurt.nl.

7. Trottoirs Van Epenstraat, Wormserstraat
In het gesprek met de gemeente is ons toegezegd dat enkele trottoirs aan de van Epenstraat en de Wormserstraat in het geheel opnieuw zullen worden betegeld. Dit vanwege de opbrekingen die Stedin maakte (en in de Van Epenstraat nog zal gaan maken!). Wij zetten ons als bewonersvereniging er voor in dat ook de rijweg van de Van Epenstraat en mogelijk ook delen van de v/d Kloot Meyburgstraat opnieuw worden gelegd.

8. De wijk in en uit
Doordat ook de werkzaamheden aan de Berlagestraat-Kramerstraat zijn begonnen wordt de Hanrathstraat en de Springerstraat achter de Berlagehof intensief gebruikt. Al voordat deze situatie een feit werd hebben wij aangegeven dat dit tot ernstige overlast zal gaan leiden en hebben gepleit voor een tijdelijk parkeerverbod in dat deel van de Springerstraat. Nadat ook de brandweer constateerde dat er van een gevaarlijke situatie sprake was en wij bij de directie van Stadsontwikkeling alarm hadden geslagen, is dit tijdelijke parkeerverbod ook daadwerkelijk ingesteld. Met heel veel dank aan diegenen die nu een andere parkeerplek moeten zoeken voor hun begrip.

9. Bazelbuurt op Facebook
Omdat het bijhouden van onze website met actuele berichten voor ons te tijdrovend bleek te zijn hebben we sinds kort ook een Facebook-pagina. Zoek op ‘Bewonersvereniging de Bazelbuurt’, like ons, en reageer!

10. Buurtschoolwerk op wielen
Op 24 april, 1 en 8 mei is van 15.00 uur tot 16.30 uur Buurtschoolwerk op wielen aanwezig op het Van Epenveld. In hun busje zit veel leuk speelmateriaal dat kinderen dan gratis kunnen lenen.

11. Contributie
Binnenkort ontvangt u de factuur voor de contributie 2014 (€10) van ons. Heeft u al betaald dan staat dat op de factuur vermeld. Bij vragen over de factuur kunt u mailen aan wilma@bazelbuurt.nl.

Vriendelijke groet,

Donald van den Akker
Voorzitter Bewonersvereniging De Bazelbuurt
info@bazelbuurt.nl

Tagged with: